Vyberte stránku
  1. Změň se vědomě sám, nebo budeš změněn.
  2. Nebojovat proti systému, ale být mimo systém.
  3. Utrpení je velká učitelka, a také velká léčitelka.
  4. Majetný žebrák, nemajetný žebrák, pořád žebrák.
  5. Buď blázen! První krok k osvobození se od davu.
  6. Žít podle vlastních hodnot a zákonů je možné v kterémkoli čase bez ohledu na fakt, že společnost tyto hodnoty neuznává.
  7. Demokracie, lidská práva, pokrok – fikce dneška, která zítra sejme masku.